Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

        Knolraap en lof, schorseneren en prei


En thans broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen, dat heerlijke 
lied "Knolraap en lof, schorseneren en prei" op bladzijde 85 van onze bundel.

Rampen bedreigen het menselijk leven
knolraap en lof, schorseneren en prei 
Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? 
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Gif in de bodem, lawaaiige buren,
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Buien en lagere temperaturen, 
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Libanon, El Salvador, Suriname 
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Weekbladenroddel en etherreclame
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Degeneratie en makelaardij
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Heel onze wereld wordt een woestenij 
Knolraap en lof, schorseneren en prei 

Dalende omzet en stijgende lasten 
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Vuil en verval en terreur in de straten 
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Pop-idioten en voetbalfanaten
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Kwalijke ziekten en vieze gezwellen
Knolraap en lof, schorseneren en prei
U hoef ik zeker wel niets te vertellen
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Duistere driften en afgoderij
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij?
Knolraap en lof, schorseneren en prei 

Overal zien wij ze groeien, de horden
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Mensen die steeds minder menselijk worden 
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Mensen die jengelen, mensen die bulken 
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Mensen die lasteren, schimpen en pulken
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Mensen gespeend van gevoel en geweten
Knolraap en lof, schorseneren en prei
En wat die mensen niet allemaal eten
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Nooit meer, nooit meer keert 't getij
Knolraap en lof, schorseneren en prei
En zet U dit er dan ook nog maar bij: 
Knolraap en lof, schorseneren en prei  

Drs. P 1919 - 2015
Uit: 100 Lekkere gedichten. Samengesteld & ingeleid door
Ronny de Schuyter & Peter Theuninck. Lannoo 2007

Bron: Tante Constance en Tante Mathilde, Nijgh & Van Ditmar,
Amsterdam 1999