Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Zalig zijn de armen van geest

Wij wenschen werkelijk niets meer te weten!
Nu is 't genoeg: weg met alle exegeten,
Weg met de proffen en met de profeten.
Adieu, adieu, en hebt u niets vergeten?

Wij willen in een mallemolen draaien,
Verdwaald en dronken langs de straten zwaaien,
Wij willen warme vrouwenwangen aaien
En zingen: "Laat de heele boel maar waaien";

Wij willen pijpenschieten en chauffeeren,
Wij willen daverend applaudisseeren
Als Harold Lloyd de charleston gaat leeren:
Het doel des levens is toch potverteren.

Wij willen catz en boerenjongens drinken,
Oprecht verteederd met een makker klinken;
En als wij 't eerste licht weer schuw zien blinken,
In een onpeilbaar diepen slaap verzinken.

Wij willen duizlend door de lente zwerven,
Een hart met letters in een boomschors kerven
En als het moet met opgewektheid sterven
Om arm van geest de zaligheid te beërven.

J. Greshoff 1888 - 1971
Uit: De Muze viert feest.  Een bonte verzameling feestgedichten  
bijeengebracht door Gerrit Borgers.
Uitgave voor de jeugd van de vereeniging ter bevordering van de belangen
des boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960