Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

   Zelden ziet men zulke diepzinnige gezichten als bij de
    bestudering van de spijskaart.
    Emanuel Wertheimer

    Engeland heeft tweeënveertig godsdiensten en maar twee sauzen.
    Voltaire.

    Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven.
    Jesaja 22

    Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met  een vrolijk
    hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild.
    Prediker 9 vers 7.

    Eet, drink en wees vrolijk. Het kan je laatste dag zijn.
    Shakespeare.

    Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit: dat het voortreffelijk is te eten
    en te drinken en het goede te genieten bij al het zwoegen, waarmee iemand zich
    aftobt onder de zon gedurende de weinige dagen van zijn leven, die God
    hem schenkt, want dit is zijn deel.
    Prediker 5 vers 17

    Men drinkt het leven zoals men wijn drinkt, en evenals de wijn, bedwelmt
    het sommigen en beurt het anderen op.
    A. Delicau.

    Wijn wordt gemakkelijk tot azijn,
    maar uit azijn komt nooit meer wijn.
    Friedrich Rückert.

    De wijnstok brengt meer druiven voort wanneer hij jong is,
    doch betere wanneer hij oud is.
    Francis Bacon.

    Het lot van een natie heeft dikwijls afgehangen van de goede of slechte
    spijsvertering van haar eerste minister.
    Voltaire.

    Regeer een grote natie zoals ge een klein visje zoudt koken.
    Lao Tse.

    Na een goed diner kan men iedereen vergeven, zelfs zijn eigen familieleden.
    Oscar Wilde.

    De klok is een mooie uitvinding om ons aan het etensuur te herinneren.
    Diogenes.

    Vele begrafenissen onderscheiden zich alleen maar van
    trouwpartijen door dat één beschonkene ontbreekt.
    Ronner

    Drinken is van een dak springen met het voornemen slechts
    één étage te vallen.
    Carmiggelt

    Er zijn meer oude drinkers dan oude dokters.
    Rabelais

    "If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and
     avoid the people, you might as well stay home."
    James Mitchener

    Samen eten is olie voor de vriendschap.
    - Felix Timmermans

    The old story about how to make a small fortune in the restaurant business is
    so true .... start with a large fortune!!!
    fred

    Bij een diner moet men verstandig, maar niet te veel eten en véél, maar niet te
    verstandig praten.
    W. Somerset Maugham

    Ik heb spijt van vrijwel alles wat ik in mijn leven deed,
    maar zeker niet van twee dingen: dat ik ging drinken
    en dat ik daarmee opgehouden ben.
    Jean Pierre Rawie
     

    The man had sure a palate covered o'er                                     De man had zeker een gehemelte bedekt
    With brass and steel, that on the rocky shore                             Met koper en staal, die op de rotsige kust
    First broke the oozy oysters pearly coat,                                   Voor het eerst de parelende schelp van de oester brak
    And risked the living morsel down his throat.                               En het levende brokje door zijn keel waagde
    John Gay (1660?)
    

    Hij maakte ooit het recept van Apicius voor gevulde zeugenbaarmoeder en zei toen: “Dit is de enige vagijn die ik gevuld heb!”
    Hafid Bouazza over Johannes van Dam

    Zuinige vrouwen kunnen niet koken, want koken vraagt om een gulle hand, een groot hart en een onbekommerde geest.
    Paul Gaugain

   

    Luther verwekte een storm in Duitsland – maar Francis Drake herstelde de rust door ons de aardappel te brengen.
    Heinrich Heine


vorige paginavolgende pagina